SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
ฆนพัต
ระเบียบแหวน
ชาย
เทควันโด-พุ่มเซ่
เลย
2
สวรินทร์
คำแก้ว
หญิง
เทควันโด-พุ่มเซ่
เลย
3
เพรียวพันธ์
ญาติบำเรอ
ชาย
มวยไทยสมัครเล่น
เลย
4
ฐานันดร
วรชินา
ชาย
เทควันโด-พุ่มเซ่
เลย
5
พิมพิกา
ลำมะยศ
หญิง
เปตอง
เลย
6
พิมพ์นิภา
ลำมะยศ
หญิง
เปตอง
เลย
7
จิรกิตติ์
แสนพิสุทธิ์พงค์
ชาย
ว่ายน้ำ
เลย
8
อดิเทพ
ชาลีงาม
ชาย
เทควันโด
เลย
9
วรเมธ
พลดี
ชาย
เทนนิส
เลย
10
อัครพันธ์
อมาตยกุล
ชาย
เทควันโด
เลย
11
ประณัย
บุตรวิไล
ชาย
มวยไทยสมัครเล่น
เลย
12
นวรัตน์
บุญเกื้อ
หญิง
เปตอง
เลย
13
พิมพ์ญาดา
มาตย์วังแสง
หญิง
เทควันโด-พุ่มเซ่
เลย
14
วัฒนศักดิ์
สิมสวัสดิ์
ชาย
ยกน้ำหนัก
เลย
15
ชุติพนธ์
อินอุ่นโชติ
ชาย
ยูโด
เลย
16
บรรธิตา
พรรพลา
หญิง
เทควันโด-พุ่มเซ่
เลย
17
กัญญาณัฐ
อมาตยกุล
หญิง
เทควันโด-พุ่มเซ่
เลย
18
นภทีป์
พิมพ์เหม
ชาย
เทควันโด-พุ่มเซ่
เลย
19
รวิสุต
พิมพ์เหม
ชาย
เทควันโด-พุ่มเซ่
เลย
Found Data   19   items
Page
1  
 
     
Sponcer