SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ไชยวัฒน์    
นามสกุล
พรมแก้วพันธ์
เพศ
ชาย
สังกัด
นราธิวาส
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 วูซู
  ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 
     
Sponcer