SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ธนภัทร    
นามสกุล
ศาสตร์ประสิทธิ์
เพศ
ชาย
สังกัด
อ่างทอง
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 เรือพาย
  เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 
     
Sponcer