ตารางการสรุปการชิงเหรียญ
   
     
       กีฬา 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 รวม
        กรีฑา
12
15
10
11
48
        กอล์ฟ
4
4
2
2
6
4
7
17
2
2
8
8
4
6
4
30
2
1
1
2
1
1
2
5
5
2
22
3
3
2
2
4
5
2
7
2
2
4
2
2
8
2
2
7
7
6
8
2
30
1
2
2
1
1
7
        เทนนิส
2
3
2
7
4
2
5
11
1
1
        บริดจ์
1
1
2
2
6
2
2
4
2
7
9
2
18
20
        เปตอง
3
2
2
2
9
7
7
14
        ฟันดาบ
2
2
2
6
7
7
        ฟุตซอล
2
2
        ฟุตบอล
2
2
7
10
17
6
8
8
6
6
4
38
9
9
18
9
9
9
9
12
48
        ยิงปืน
2
3
3
3
3
2
1
17
4
5
5
4
2
4
24
        ยูโด
4
5
5
6
4
24
7
7
6
6
26
2
1
3
14
21
12
47
        ลีลาศ
6
6
12
2
2
4
4
6
6
7
7
6
6
38
        วูซู
6
6
7
6
6
6
4
29
2
2
4
1
1
2
4
1
1
1
1
4
3
3
2
8
3
10
11
12
36
        ฮอกกี้
2
2
4
4
            รวม
6
27
30
44
80
57
80
99
81
82
78
37
701
 
  Print ตารางการชิงเหรียญ Print ตารางการชิงเหรียญ