SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ยกน้ำหนัก 
น้ำหนักรวม รุ่น 48 กก. - หญิง ไม่เกิน 48 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09:30 น.
สนาม
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
 
   
No.
นักกีฬา
#
ชื่อ - นามสกุล
Kg
จังหวัด
สถิติ
สแนทช์
คลีน&เจอร์ค
น้ำหนักรวม
หมายเหตุ
(Remark)
5
จิราพรรณ  นันทวงษ์
47.8
สุพรรณบุรี   สุพรรณบุรี
76
97
173
Gold
8
โชติมา  บัวจัตุรัส
47.4
สุพรรณบุรี   สุพรรณบุรี
62
80
142
Silver
7
สุชาดา  สุขเกษม
48
นครสวรรค์   นครสวรรค์
61
76
137
Bronze
1
สุรัสวดี  ยอดสาร
47.9
สุราษฎร์ธานี   สุราษฎร์ธานี
60
73
133
17
ปทุมภรณ์  รัตนพันธุ์
45.7
สงขลา   สงขลา
56
75
131
6
ชดาพร  โพธิ์ศรี
47.2
กรุงเทพมหานคร   กรุงเทพมหานคร
57
71
128
2
รจนา  ไหมทอง
47.5
ศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ
53
70
123
4
อังคณา  ทองสัมฤทธิ์
46.4
สุราษฎร์ธานี   สุราษฎร์ธานี
55
65
120
15
ปนัดดา  แห่งนามโชติ
44
กรุงเทพมหานคร   กรุงเทพมหานคร
54
65
119
11
สนธยา  วรรณสา
47.3
ยโสธร   ยโสธร
50
65
115
13
ณัฏฐธิดา  สุชาติพงศ์
46.5
นครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช
50
64
114
12
ธนพร  ทองอ่อน
46.4
ภูเก็ต   ภูเก็ต
53
60
113
16
พรธีรา  พรหมมา
48
พิจิตร   พิจิตร
52
61
113
10
แก้วกาญจน์  ศิริเรือง
45.4
สุรินทร์   สุรินทร์
46
56
102
9
จุฑาทิพย์  บุญวงศ์
47.9
พัทลุง   พัทลุง
45
55
100
3
สุกานดา  ศรีบัว
47.7
นครสวรรค์   นครสวรรค์
-
70
70
14
กำไลทอง  ประภาสัย
48
สุรินทร์   สุรินทร์
55
-
55
 
     
   
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer