SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
กีฬา วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
ลำดับ
8
ทิพรดา  รื่นสำราญ
สุรินทร์
สุรินทร์
8.32
Gold
1
7
ศีลศร  เสือปรางค์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
7.95
Silver
2
4
ดาวดี  พลดี
สุรินทร์
สุรินทร์
7.8
Bronze
3
9
ประภาวดี  ไชยมงคล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
7.78
4
10
ฐานิต  ทับทิมเทศ
ชลบุรี
ชลบุรี
7.69
5
11
จิดาภา  แย้มงามเหลือ
จันทบุรี
จันทบุรี
7.66
6
1
นันทิยา  คำมา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
7.64
7
2
กัญญาธิดา  เศรษฐดาธร
จันทบุรี
จันทบุรี
7.31
8
5
ฐณกาญจน์ศิริ  แสนหาญชัย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
6.95
9
6
พุทธรักษา  ไชยขันธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
6.76
10
3
วรดา  จันขันธ์
น่าน
น่าน
6.6
11
12
สุภามาศ  เณรจาที
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
บาดเจ็บ
12
     
 
 
     
 
 
     
     
     
Sponcer