SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
กีฬา วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
ลำดับ
3
ทิพรดา  รื่นสำราญ
สุรินทร์
สุรินทร์
8.41
Gold
1
8
ณัฎฐา  นาสวนลาวัลย์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
8.03
Silver
2
4
จันจิรา  เทือกดอนหัน
จันทบุรี
จันทบุรี
7.93
Bronze
3
1
ดาวดี  พลดี
สุรินทร์
สุรินทร์
7.9
4
6
ฐานิต  ทับทิมเทศ
ชลบุรี
ชลบุรี
7.88
5
5
ศีลศร  เสือปรางค์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
7.65
6
2
ณัฏฐณิชา  ฉวีวงศ์พันธ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
7.35
7
7
อารียา  อิทรพรหม
นครพนม
นครพนม
7.03
8
9
ปิยสุดา  เณรจาที
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ถอนตัว
9
     
 
 
     
 
 
     
     
     
Sponcer