SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ตะกร้อลอดห่วง ทีมชาย (กติกาสากล) 
รอบแรก   คู่ที่ 11
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 11:20 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
 
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
ลำดับ
2
4
นครพนม
นครพนม
1
นครพนม
นครพนม
2
นครพนม
นครพนม
6
นครพนม
นครพนม
3
นครพนม
นครพนม
5
นครพนม
นครพนม
620
1
1
5
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
6
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
1
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
3
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
310
2
 
     
   
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย
 
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer