SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน
ไม่ระบุ   พบกันหมด
วันที่23 มีนาคม 2561 เวลา 10:30 น.
สนาม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
   
นครราชสีมา
นครราชสีมา
VS
ราชบุรี
ราชบุรี
0
3

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นครราชสีมานครราชสีมา
2
11
11
5
9
7
43
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
3
2
7
11
11
11
42
-
คู่ที่ 2
นครราชสีมานครราชสีมา
1
11
6
9
5
0
31
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
3
7
11
11
11
0
40
-
คู่ที่ 3
นครราชสีมานครราชสีมา
1
9
11
9
10
0
39
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
3
11
7
11
12
0
41
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
ราชบุรีราชบุรี
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
นครราชสีมานครราชสีมา
แต้มรวม
123:113
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
นครราชสีมา ราชบุรี
316
 อนุชา  โสดา
คู่ที่ 1  
314
 ชยานันต์  การถาง
คู่ที่ 2  
314
 ชยานันต์  การถาง
คู่ที่ 3  
316
 อนุชา  โสดา
คู่ที่ 3  
219
 ปพนศักดิ์  เดือนดาว
คู่ที่ 1  
217
 กษิดิ์เดช  นิติบวรกุล
คู่ที่ 2  
217
 กษิดิ์เดช  นิติบวรกุล
คู่ที่ 3  
218
 กันตภณ  ยะทวานนท์
คู่ที่ 3  
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer