SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ยิงปืน 
ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
 
   
No.
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
1
นครราชสีมา
นครราชสีมา
99
94
89
95
97
85
559
15X
Gold
2
นครสวรรค์
นครสวรรค์
96
94
84
92
93
86
545
11X
Silver
3
นครสวรรค์
นครสวรรค์
96
87
88
94
87
90
542
8X
Bronze
4
ราชบุรี
ราชบุรี
86
90
90
95
93
85
539
8X
5
92
93
77
93
92
78
534
8X
6
นครสวรรค์
นครสวรรค์
95
91
88
91
84
84
533
6X
7
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
92
94
78
91
93
81
529
14X
8
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
91
83
83
95
94
83
529
10X
9
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
95
93
83
86
91
81
529
9X
10
สกลนคร
สกลนคร
92
89
88
92
92
74
527
5X
11
ราชบุรี
ราชบุรี
87
84
78
96
92
88
525
7X
12
จันทบุรี
จันทบุรี
91
82
85
92
91
77
518
5X
13
จันทบุรี
จันทบุรี
95
89
67
93
87
80
511
4X
14
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
93
89
81
84
89
74
510
5X
15
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
81
82
88
84
82
82
499
2X
16
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
89
86
70
83
83
53
464
3X
17
ราชบุรี
ราชบุรี
79
80
76
81
73
63
452
6X
18
เชียงใหม่
เชียงใหม่
86
86
60
91
82
45
450
1X
19
นครสวรรค์
นครสวรรค์
73
75
58
91
76
66
439
4X
20
ราชบุรี
ราชบุรี
90
80
54
87
74
44
429
2X
21
สงขลา
สงขลา
78
67
55
83
69
57
409
1X
22
ขอนแก่น
ขอนแก่น
77
85
46
77
74
47
406
0X
23
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
67
67
52
84
57
62
389
1X
24
ขอนแก่น
ขอนแก่น
55
65
68
76
55
69
388
3X
25
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
77
68
50
37
71
43
346
1X
26
ขอนแก่น
ขอนแก่น
59
75
54
71
38
14
311
2X
 
     
     
     
     
Sponcer