SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ลีลาศ ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 15:55 น.
สนาม
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
 
   
No.
นักกีฬา
ลำดับ
หมายเหตุ
1
103
แพรวา  แอร์โดแกน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
103
อาแฟนดีย์  แวอุเซ็ง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1
Gold
4
306
คีตกานต์  เบ้าทอง
นครราชสีมา
นครราชสีมา
306
ล้ำตะวัน  พยัพตรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
Silver
5
307
กิตตินันท์  โกเมนไทย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
307
อนาตลี  อันพาพรหม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
3
Bronze
6
411
สิรวิชญ์  แก้วอุทัย
ปัตตานี
ปัตตานี
411
ชฌาณา  อิสกันดาร์
ปัตตานี
ปัตตานี
4
2
104
กษม  สินธุภิญโญ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
104
ฐิติรัตน์  ชุติมิต
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
3
105
มาดาสิริ  จันทร์เจริญ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
105
เจษฎา  ธรรมศิริ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
 
     
     
     
     
Sponcer