SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ลีลาศ ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 15:55 น.
สนาม
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
 
   
No.
นักกีฬา
ลำดับ
หมายเหตุ
3
114
ฐนวัฒน์  พงษ์พันธ์เดชา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
114
ณิชารัศม์  พงษ์พันธ์เดชา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1
Gold
1
107
ณัฐภูมินทร์  สืบปรุ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
107
ศิริประภา  นกจั่น
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
Silver
4
131
ภูริช  มุ่ยแดง
ระยอง
ระยอง
131
มาริษา  เรืองศิริ
ระยอง
ระยอง
3
Bronze
2
108
ธนวัฒน์  ฐานพรม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
108
นริศรา  จิตรเสงี่ยม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
6
411
สิรวิชญ์  แก้วอุทัย
ปัตตานี
ปัตตานี
411
ชฌาณา  อิสกันดาร์
ปัตตานี
ปัตตานี
5
5
317
จิตรทิวา  สารบุตร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
317
ภูมิรพี  ทาราศรี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
6
 
     
     
     
     
Sponcer