SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
19
พิยดา  พีรมธุกร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
46.85
Gold
1
5
ณัฏฐ์  กุลสนาวงค์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
44.5
Silver
2
29
ดลพร  ชุ่มชูจันทร์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
37.25
Bronze
3
4
นภัสสร  ตันฑเทอดธรรม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
34.1
4
30
วีร์รัมพร  เจริญประกอบ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
30
5
6
ธัญชนก  ค้าไม้
นครนายก
นครนายก
28.4
6
22
ชลธิชากร  จรรย์โกมล
นนทบุรี
นนทบุรี
27.85
7
2
จันทรัสม์  ถนอมบุญ
นครปฐม
นครปฐม
26.45
8
12
ชิดชนก  อภิชาติบวรวงศ์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
25.1
9
16
จีนา  ฤกษ์เมือง
ปทุมธานี
ปทุมธานี
25
10
21
ปุณิภา  เปี่ยมถาวร
นนทบุรี
นนทบุรี
24.15
11
18
สุพิชญา  ปิ่นฝั้น
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
22.65
12
28
ธันยาภัทร์  ธนวัจน์อัฐญา
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
22.15
13
25
สิรินดา  พันสถา
ลำพูน
ลำพูน
19.4
14
20
อรรวินท์  เย็นอุทก
นนทบุรี
นนทบุรี
18.75
15
3
ลักษิกา  เกียรติถาวรชัย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
15.7
16
24
นนฐภร  สุขมีศรี
ลำพูน
ลำพูน
15.55
17
7
กชณิกร  ธนนรักษ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
13.6
18
13
กันติชา  สีจันทร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
12.3
19
26
กชพรรณ  เล็กคง
ชลบุรี
ชลบุรี
11.85
20
15
มนัสชนก  ศิริเลิศรุ่งเรือง
ปทุมธานี
ปทุมธานี
11.15
21
1
สิริวิมล  พระประทานพร
นครปฐม
นครปฐม
10.75
22
8
ชลธิชา  ใหญ่ผา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
10.55
23
27
ชิชากร  จันทสุทธิ์
จันทบุรี
จันทบุรี
9.7
24
17
ณัชชนม์  โสภณวชิราพร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
8.75
25
14
ธัญย์ธิตา  โพคะรัตน์ศิริ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
8.1
26
10
ณัชภัสร์  ชินณรงค์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
7
27
11
นันท์นภัส  อุปเส็น
เชียงใหม่
เชียงใหม่
4.8
28
9
อภิญญา  ฤทธิบรรเจิด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2.9
29
23
พิมพ์ชนก  ซัง
ลำพูน
ลำพูน
.85
30
 
     
     
     
     
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer