SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
9
ชนิสรา  ไตรธนาวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พัฒน์นรี  ลี้ฤทธิกุลชัย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชนันญา  จันทราพรไพลิน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
17.556
Gold
1
7
สุพัฒธิดา  ชูชาติ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ณัฐริกา  วัดพ่วง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
จิราวดี  เหลืองอ่อน
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
17.211
Silver
2
8
ณัฏฐากร  ขันแก้ว
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ฟิตตรี้  เซะบากอ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ภคปัทม์  กองแสน
เชียงใหม่
เชียงใหม่
16.461
Bronze
3
6
ฐิตินันท์  บัวแก้ว
พัทลุง
พัทลุง
ประพิณ  บุญเชิด
พัทลุง
พัทลุง
ภาวินี  บัวแก้ว
พัทลุง
พัทลุง
16.25
4
13
นันทนัช  อุจะรัตน
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ฬิรปพา  บุญเพ็ง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
มาร์ตา นามรัตน์  เชลลอตติ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
16.056
5
15
ภิญญาวีณ์  ภูววิไชยภัสร์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สรารีย์  มิ่งมงคล
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
อุมาพร  จิตรสุทธิญาณ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
15.811
6
14
ภภัสสร  สาลี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ชาลิสา  รุ่งคูหา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
อนุธิดา  บุญมาก
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
15.722
7
4
วราภรณ์  ต้มกลั่น
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ปารถนา  จั่นฮวบ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
รุ่งนภา  ใจชื่อ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
15.567
8
 
     
     
     
     
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer