SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.45 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
13
127
สีน้ำ  รักษ์ภู
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
9.475
Gold
1
3
117
พิมนภัทร์  ศุภพิทักษ์พงษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
8.825
Silver
2
25
210
วิราวรรณ  ถาวร
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
8.2
Bronze
3
23
208
ธนวรรณ  ชาติวรรณรัตน์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
8.2
Bronze
4
5
119
ลวิตรา  ลีลาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
8
5
21
306
ณาคีตา  ประสานชาติ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
3.725
6
12
125
นัชชา  พวงน้อย
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
3.675
7
28
504
ณัฏฐากร  ขันแก้ว
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2.2
8
12
125
นัชชา  พวงน้อย
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
0
9
 
     
     
     
     
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer