SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
4
205
อิทธิฤทธิ์  ขำศิริรัตน์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
203
ภคภณ  จรรยา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
201
เจษฎากร  รอดพลอย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
204
ภาสวิชญ์  หละหรูน
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
202
ปุญญพัฒน์  บุญปถัมภ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
206.15
Gold
1
1
104
สกลวัฒน์  จันทร์กล้า
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
101
เจ้าพระยา  นิลวรรณ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
103
วีรภัทร์  ช่วยโสม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
105
สุภชีพ  บ่าวเบ็ญหมัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
102
ฟูกะ  โนมูระ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
177.6
Silver
2
6
501
ธงชาติ  มงคลธง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
502
วิศวยศ  สาโรจน์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
503
อธิภัทร  สุวเสริม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
158.25
Bronze
3
3
110
คณัสนันท์  สวัสดิผล
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
111
ณฐพงศ์  อักษรพันธ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
113
ภูฐาน  กินรี
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
112
ดนุเดช  นิมิตรบวรชัย
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
114
สิทธิโชค  พิมทอง
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
128.45
4
5
303
ฮารย์ช ปรีต  คาเนจา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
301
ณัชนนท์  กาสี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
302
ณัชนันท์  กาสี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
27.15
5
2
106
กฤษฎาภา  ศรีพัฒโนทัย
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
107
ณรัฐ  ดำรงค์เชื้อ
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
108
ปรินทร  ประสิทธิ์พานิช
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
109
อลงกรณ์  กิจพิทักษ์กุล
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
19.7
6
 
     
     
     
     
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer