SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 16:30 น.
สนาม
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
33
ธนากร  วันตะโคตร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
นคเรศ  บรมสุข
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
261
1
4
กฤษกร  เซี่ยงหลิว
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
พริษฐ์  พรหมจันทร์
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
260
2
27
กิตตินันท์  โกธา
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
ธีรภัทร  โสภาค
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
260
3
2
ศรัณญ์  โก๊เจริญ
เชียงราย
เชียงราย
รัชต์ระวีย์  ยะฝั้น
เชียงราย
เชียงราย
249
4
1
ธนกฤต  บุตรเสวก
กระบี่
กระบี่
ภูมินทร์  อาจเส็ม
กระบี่
กระบี่
239
5
31
พีรพล  ดวงดี
อุดรธานี
อุดรธานี
ดาร์เรน  รีฟส์
อุดรธานี
อุดรธานี
239
6
24
อภิวัฒน์  สุทธิประภา
นครนายก
นครนายก
เมธัส  ธนสินชยกุล
นครนายก
นครนายก
231
7
12
ศุภรักษ์  มั่นกตัญญู
พิษณุโลก
พิษณุโลก
หัสรัตน์  บุตรรัตน์ตรัย
พิษณุโลก
พิษณุโลก
231
8
21
ธีรพัฒน์  หวังสวาสดิ์
สงขลา
สงขลา
พีรกานต์  นกแก้ว
สงขลา
สงขลา
221
9
32
ธนภัทร  พุ่มพวง
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กฤตภาส  ชประสิทธิ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
199
10
5
กายเพชร  ธูปพุดชา
อุดรธานี
อุดรธานี
ณัฐพงศ์  พิมพิสาร
อุดรธานี
อุดรธานี
190
11
3
ธนชาติ  เตจ๊ะวลิตร
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุริยา  สุคำภา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
171
12
7
นาคินทร์  เจริญฟูประเสร็ฐ
สงขลา
สงขลา
ภาณุมาศ  ชีวพิทักษ์ผล
สงขลา
สงขลา
166
13
25
ลมลิ่ว  บุนนาค
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ภฤศ  ศรีกาญจนา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
157
14
29
ปัณณวัฒน์  ปานมา
กระบี่
กระบี่
ณัฐวัฒน์  ราชสงค์
กระบี่
กระบี่
154
15
9
อติชา  มีธันญากรณ์
นครนายก
นครนายก
ชนัยชนม์  วิศวามิตร
นครนายก
นครนายก
132
16
 
     
   
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer