SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 น.
สนาม
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
6
อธิชา  เพชรรัตน์
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
พิชญ์พฤกษ์  กุยสุวรรณ
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
292
Gold
1
11
กรพินธุ์  อินทร์แนม
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
พริษฐ์  พรหมจันทร์
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
265
Silver
2
15
ปาจรีย์  อภิชิตพงศ์พันธ์
ราชบุรี
ราชบุรี
ศุภโชค  พรหมหิทธิ์
ราชบุรี
ราชบุรี
245
Bronze
3
9
ศรัณญ์  โก๊เจริญ
เชียงราย
เชียงราย
เรือนทิพย์  อมรวศินกุล
เชียงราย
เชียงราย
232
4
14
ธนาภรณ์  เพ็งปรางค์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ชัยสิทธิ์  เย็นเยือก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
221
5
5
เกศมณี  ทองอุไร
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ธนาวัฒน์  กุมไธสง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
221
6
4
จุฬาลักษณ์  นวลศรี
สงขลา
สงขลา
ภาณุมาศ  ชีวพิทักษ์ผล
สงขลา
สงขลา
216
7
1
รุจิรา  ศรีสุขา
อุดรธานี
อุดรธานี
ดาร์เรน  รีฟส์
อุดรธานี
อุดรธานี
199
8
7
ภัทรนิษฐ์  ขอพงศ์วิศิษฎ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กฤตภาส  ชประสิทธิ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
199
9
12
เขมิกา  รอดสุโข
มหาสารคาม
มหาสารคาม
พงศกร  หงษา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
194
10
2
ณัฏฐณิชา  หอมมาก
นครนายก
นครนายก
เมธัส  ธนสินชยกุล
นครนายก
นครนายก
193
11
16
ธงไท  อินทรนาค
อุดรธานี
อุดรธานี
กนกพร  เมืองศรีมาตร
อุดรธานี
อุดรธานี
189
12
3
พีรพล  ดวงดี
อุดรธานี
อุดรธานี
นลพรรณ  นามอาษา
อุดรธานี
อุดรธานี
186
13
10
ฮัชนาอ์  กาวิเศษ
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ธนภัทร  พุ่มพวง
ภูเก็ต
ภูเก็ต
175
14
8
วิววาริน  สุลัญชุปกร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จิรทัศน์  สุทัศน์ ณ อยุธยา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
167
15
13
นาคินทร์  เจริญฟูประเสร็ฐ
สงขลา
สงขลา
ปริยาภัทร  ทัศระ
สงขลา
สงขลา
166
16
 
     
   
 
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer