SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา จักรยาน 
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
 
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
1
120
เยาวเรศ  จิตมาตย์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:38.54
Gold
2
532
กัญญารัตน์  หน่อแก้ว
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:00:38.80
Silver
3
323
อนัญญา  ใจช่วง
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
00:00:40.79
Bronze
4
118
พิกุลแก้ว  การุณ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:41.08
5
215
ยลธนันท์  พลกล้า
สระบุรี
สระบุรี
00:00:42.42
6
115
ณัฐสุดา  คุปต์กาญจนากุล
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:42.78
7
321
วาสนา  กานุสนธ์
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
00:00:42.95
8
204
จิดาภา  แก้วมุกดา
ลพบุรี
ลพบุรี
00:00:43.05
9
307
ภัทราพร  ศิริ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:00:43.39
10
533
สลิลทิพย์  อินทร์จันทร์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:00:45.06
11
209
ณัฏฐา  แวน ฮาวเวอริงเงน
ชัยนาท
ชัยนาท
00:00:45.76
12
431
กันธิมา  หลำยาแม
ปัตตานี
ปัตตานี
00:00:48.15
 
     
     
     
     
Sponcer