SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา จักรยาน 
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
 
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
1
518
วิริยะ  ยะป๋า
เชียงราย
เชียงราย
00:01:11.31
Gold
2
527
ทักษ์  แก้วน้อย
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:01:11.33
Silver
3
102
จิรพงศ์  ภักดิ์ศรีวงศ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:01:12.58
Bronze
4
329
นันทะพร  คชพันธ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
00:01:12.75
5
111
สันทวรักษ์  สนิทเปรม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:01:13.19
6
109
วิศวกร  แก้วทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:01:13.85
7
304
ธีรภัทร์  ปีบกระโทก
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:01:15.01
8
226
นิติรุจน์  กิจพิริยะการณ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:01:16.29
9
526
จิรวรรษ  ใจกันทา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:01:18.35
10
126
วริศ  ไค่นุ่นกา
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
00:01:18.85
11
301
กิตติศักดิ์  ปืนกระโทก
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:01:19.49
12
426
ชัยวัฒน์  หลักดี
ตรัง
ตรัง
00:01:19.53
13
430
อารฟีร  เจ๊ะแล
ปัตตานี
ปัตตานี
00:01:21.02
14
424
ชยานันต์  คงสง
ตรัง
ตรัง
00:01:23.22
15
203
ธวัชชัย  ศรีภักดี
ลพบุรี
ลพบุรี
00:01:30.45
17
413
ธนภูมิ  มูลเมือง
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
-
DNS
18
208
อนาวิล  ศักดิ์เดช
ชัยนาท
ชัยนาท
-
DNS
16
318
พูลศักดิ์  วงคำคูณ
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
-
DNF
 
     
     
     
     
Sponcer