SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ   คู่ที่ 53
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09:30 น
สนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 
นครปฐม
77
 
 
Remark :
67
อภิญญา  พรมปรุ
9
ปาริดา  น่วมคง
78
พรัสสุภา  จิตอาษากิจ
5
จิรัชยา  ชื่นเเย้ม
17
นฐวรรณ  พลอยแหวนรัตนา
59
วรรณภา  นนท์ศิริ
10
พิมพ์ธิชา  จันทรวงศ์
14
กานต์รวี  บุญทรง
13
มณีรัตน์  สิทธิสำอางค์
82
ปิยนุช  ศรีเปรม
79
นันทนัช  ชุมจินดา
16
เหมหงษ์  นิมิตสมสกุล
81
อ่างทอง
 
 
Remark :
19
รุ่งทิพย์  ดอนฤทธิ์
90
อารญา  ปลื้มจิตต์
55
มณฑาทิพย์  อินทรานุรักษ์
00
พิชญาภา  เผือกรักษา
11
อินทิรา  แบ่งส่วน
44
จิดาภา  สัมปชัญญสถิตย์
29
ญาดา  ศรีหารักษา
99
ศศิพิมพ์  อารมชื่น
22
ทักษพร  เจริญพานิช
88
จิตราภรณ์  สาสุข
66
ณิชา  เอี่ยมสุพรรณ
92
สุภัชชา  หวันหมาน
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
 
     
     
     
Sponcer