SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมหญิง  สาย C
รอบแรก
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
   
ตรัง
ตรัง
VS
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
3

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
ตรังตรัง
0
13
13
0
0
0
26
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
ตรังตรัง
0
6
5
0
0
0
11
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
ตรังตรัง
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
0
12
12
0
0
0
24
-
คู่มือ 2
ตรังตรัง
0
6
10
0
0
0
16
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 3
ตรังตรัง
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
0
13
17
0
0
0
30
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
นครราชสีมา นครราชสีมา
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
ตรัง ตรัง
แต้มรวม
180:137
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
ตรัง นครราชสีมา
 พรศิริ  ชัยวิเศษ
เดี่ยวมือ 1
 ติณณา  สายเมธา
เดี่ยวมือ 2
 พรศิริ  ชัยวิเศษ
คู่มือ 1
 คีตนาฏ  สองทิศ
คู่มือ 1
 มัณฑมาศ  บุญรัตน์
คู่มือ 2
 วรรณิตา  นิลละออ
คู่มือ 2
 คีตนาฏ  สองทิศ
เดี่ยวมือ 3
 ภควดี  สุขใจ
เดี่ยวมือ 1
 พรณิชา  สุวัฒโนดม
เดี่ยวมือ 2
 สุกัญญา  สระเกตุ
คู่มือ 1
 เบียนอี้  จรสายออ
คู่มือ 1
 ภควดี  สุขใจ
คู่มือ 2
 พรณิชา  สุวัฒโนดม
คู่มือ 2
 เบียนอี้  จรสายออ
เดี่ยวมือ 3
Sponcer