SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมหญิง  สาย A
รอบแรก
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
   
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
VS
สงขลา
สงขลา
5
0

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
19
21
0
0
61
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
1
7
21
14
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
0
8
8
0
0
0
16
-
คู่มือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
0
19
9
0
0
0
28
-
คู่มือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
0
10
16
0
0
0
26
-
เดี่ยวมือ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
0
10
16
0
0
0
26
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
คะแนน
5:0
ทีมแพ้
สงขลา สงขลา
แต้มรวม
229:138
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สงขลา
 ภิรมณ  จำแนกทาน
เดี่ยวมือ 1
 ศรารัตน์  เซื้อบ่อคา
เดี่ยวมือ 2
 นุตประวีณ์  พรหมเดช
คู่มือ 1
 อทิตยา  โปวานนท์
คู่มือ 1
 พิชญานิน  อังคะ
คู่มือ 2
 ทิพธิดา  คงสอน
คู่มือ 2
 กฤตพร  เจียรธเนศ
เดี่ยวมือ 3
 ฐิตาภา  พรหมศรี
เดี่ยวมือ 1
 บัวบุญ  บุณยเกียรติ
เดี่ยวมือ 2
 ฐิตาภา  พรหมศรี
คู่มือ 1
 หทัยภัทร  ชาติดำ
คู่มือ 1
 บัวบุญ  บุณยเกียรติ
คู่มือ 2
 ชญาภัทร  อนันตพันธ์
คู่มือ 2
 หทัยภัทร  ชาติดำ
เดี่ยวมือ 3
Sponcer