SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 16:15 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
3
2152
ระวิวรรณ  ประติเก
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2137
กิติยา  งูพิมาย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2154
สิรินทร์  วัฒนปัญญากุล
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2149
พิมพ์มาดา  กรีโส
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:03:54.08
Gold
1
6
2438
ปัทมา  ทาธิสา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2440
แพรทอง  วรรณโคตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2446
ศิวพร  สมใส
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2427
กันยารัตน์  หนูพร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:03:58.06
Silver
2
5
2365
บุญรัตน์  สุขลาภ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2359
ชิเนเยะ โจเซฟฟิน  โอนูโอราห์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2376
อริสา  เวฬุวนารักษ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2371
วรรณภา  ปะนามะตัง
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:03:58.92
Bronze
3
4
2008
เบนนี่  โนนทะนำ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2009
ปนัดดา  บุญครอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2016
รัตนากร  ภาดี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2021
ศิริวรรณ  กุญชรินทร์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:04:04.05
4
8
2184
อัญชลี  รัตนะ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2171
ภัทรวดี  เสนาศักดิ์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2160
เกวลิน  สังข์เลื่อน
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2174
วิภาดา  บุญที่สุด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:04:04.31
5
7
2384
บุญสิตา  เกตกาญจน์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2387
ภัทราวรรณ  จันพลโท
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2395
อภิสมัย  สิทธิดำรงค์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2383
ณัฐมน  โพธิ์เซ่ง
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:04:07.64
6
2
2213
โฉมฤทัย  สิริปิ
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
2215
ปรีชาพร  ปลื้มพันธ์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
2220
วรัญญา  แจบไธสง
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
2214
นิลภัทร  แจบไธสง
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
00:04:21.61
7
1
2351
พรธีรา  เผื่อนทิม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
2352
ภัทรวรินทร์  ลูกน้ำเพชร
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
2353
อุทัยวรรณ  สำอางศรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
2350
นวรัตน์  รุ่งแจ้ง
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
00:04:30.14
8
 
 


 
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer