SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 15:45 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
6
1307
สหัสวรรษ  มานะกล้า
สงขลา
สงขลา
00:06:28.09
Gold
1
5
1373
อนันต์  แขกพงศ์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:06:29.64
Silver
2
13
1403
เจษฎา  สมดวน
อุดรธานี
อุดรธานี
00:06:37.85
Bronze
3
14
1095
อนุสรณ์  เมทู
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:06:39.06
4
8
1160
อภิสิทธิ์  บัวมาศ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:06:49.71
5
1
1347
กฤษณะ  ฤดี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:07:02.50
6
12
1032
จิรภัทร  ริยาพันธ์
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
00:07:04.93
7
4
1430
อนุรักษ์  หารภูมิ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:07:09.78
8
11
1378
ภราดร  ราษี
สุรินทร์
สุรินทร์
00:07:18.68
9
7
1017
อานนท์  เชื้อม่วง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:07:22.48
10
15
1380
สุรชัย  มุมทอง
สุรินทร์
สุรินทร์
00:07:28.41
11
3
1308
อดินันท์  เท่งนา
สงขลา
สงขลา
00:07:30.62
12
9
1185
กันดนัย  เม่นหรุ่ม
นนทบุรี
นนทบุรี
00:07:35.80
13
2
1341
สหพล  แสงจันทร์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:08:25.01
14
10
1432
มนัส  แก้วบัวรบัติ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
-
DNF
-
16
1187
ชนาธิป  ห้วยหงษ์ทอง
นนทบุรี
นนทบุรี
-
DNF
-
 
 


 
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer