SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 15:30 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
3
2241
อรปรียา  เถาหน้อย
พะเยา
พะเยา
00:07:44.97
Gold
1
13
2100
สุรกาญจน์  วรรณะ
ชุมพร
ชุมพร
00:07:54.36
Silver
2
15
2390
รุ่งทิวา  แก้วมี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:08:07.08
Bronze
3
14
2419
กัลยา  อินทร์มาวงค์
อุดรธานี
อุดรธานี
00:08:12.84
4
6
2370
ภัทราพร  สงเคราะห์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:08:26.49
5
9
2441
ฟ้าลิตา  หนูสลุง
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:08:28.39
6
16
2324
ปาริฉัตต์  โพธิ์ศรี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
00:08:29.46
7
5
2179
สินีนาฎ  ศักดิ์แสง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:08:29.89
8
8
2141
ชลธิชา  อำไพพิศ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:08:34.09
9
11
2312
กนกวรรณ  โสจันทร์
ลำพูน
ลำพูน
00:08:51.77
10
2
2296
วิลาสินี  สมุทรน้อย
ระยอง
ระยอง
00:08:54.49
11
12
2439
พรนิภา  ศรีโคตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:09:00.79
12
1
2095
สุภาพร  แสงบัวคำ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
00:09:07.13
13
10
2028
ส้ม  ศรีวงศ์กรสกุล
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
00:09:12.70
14
4
2177
ศิริพร  บุญเชิด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:09:12.97
15
7
2007
บุณยาพร  ดำรงธรรมวุฒิ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
-
DNS
-
 
 


 
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer