SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา กระโดดสูง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14:30 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
9
นครราชสีมา
2146
ปรางทิพย์  ชิดโคกกรวด
นครราชสีมา
1.73
Gold
1
2
นครศรีธรรมราช
2165
นุชนาฏ  จันทร์ปาน
นครศรีธรรมราช
1.66
Silver
2
12
นครศรีธรรมราช
2158
กมลฉัตร  เพียรดี
นครศรีธรรมราช
1.59
Bronze
3
13
นนทบุรี
2197
ณัฏฐณิชา  แย้มยิ้ม
นนทบุรี
1.55
4
11
น่าน
2205
ณัฐธิดา  หาญมนตรี
น่าน
1.55
5
14
พัทลุง
2259
สุภวัทน์  ชูทอง
พัทลุง
1.50
6
8
พัทลุง
2245
จุฑามาศ  เกษแก้ว
พัทลุง
1.45
7
3
กำแพงเพชร
2045
สิรินยา  สมจิตต์
กำแพงเพชร
1.45
8
15
ขอนแก่น
2052
บุษย์น้ำเพชร  จันทร์ที
ขอนแก่น
1.45
9
6
สมุทรปราการ
2337
กุลธิดา  มิตรสันเทียะ
สมุทรปราการ
1.40
10
10
สมุทรสงคราม
2350
นวรัตน์  รุ่งแจ้ง
สมุทรสงคราม
1.40
11
7
สุพรรณบุรี
2369
ภัททิยา  โอนวัง
สุพรรณบุรี
1.40
12
5
พิษณุโลก
2263
ญาสิตา  นิ่มนุช
พิษณุโลก
1.35
13
4
นครปฐม
2131
อภิญญา  ศรีภักดี
นครปฐม
0
14
1
ขอนแก่น
2051
นริศรา  พิมพ์ทอง
ขอนแก่น
0
15
   


                    น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer