SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08:40 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
3
2047
ชนัญชิดา  ฤทธิพันธ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:18:44.67
Gold
1
8
2272
ศุภลัคน์  ช่วยประดิษฐ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
00:19:28.04
Silver
2
5
2100
สุรกาญจน์  วรรณะ
ชุมพร
ชุมพร
00:19:34.21
Bronze
3
2
2027
ณัฐพร  ธรรมเที่ยง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
00:20:40.75
4
13
2124
สุพร  วิลาสไผ่เงิน
ตาก
ตาก
00:20:50.90
5
4
2078
นัฐธาวรินทร์  วันดี
ชลบุรี
ชลบุรี
00:21:19.89
6
7
2023
อิสริยาพร  จาริ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:21:48.85
7
15
2110
สิรภัทร  มหาวรรณ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:21:53.32
8
12
2067
อังสุมาลิน  อุ่นผาง
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:22:00.66
9
16
2182
สุวิมล  พราหมชูบัว
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:22:05.97
10
14
2028
ส้ม  ศรีวงศ์กรสกุล
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
00:22:32.80
11
9
2168
พรรณษา  สุขเมตตา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:22:52.46
12
6
2033
ผกามาศ  สายโรจน์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
00:22:58.79
13
11
2286
พรทิพย์  แจ่มจรัสคีรี
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
00:23:04.61
14
10
2386
พิมพิศา  ขุนพิบูล
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:23:53.99
15
1
2294
อรปรียยา  สิทธิสวนจิก
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
00:24:05.46
16
 
 


 
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer