SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 17:30 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
13
1163
เอกลักษณ์  โสหุรัตน์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:04:13.82
Gold
1
2
1307
สหัสวรรษ  มานะกล้า
สงขลา
สงขลา
00:04:13.85
Silver
2
4
1086
อดิเทพ  ธรรมอินราช
เชียงราย
เชียงราย
00:04:16.66
Bronze
3
5
1239
เอนกพงศ์  ดำส่งแสง
พัทลุง
พัทลุง
00:04:17.32
4
15
1082
โกเมศ  พิศลยบุตร
ชุมพร
ชุมพร
00:04:22.74
5
3
1186
จุลจักร  ดิษฐบรรจง
นนทบุรี
นนทบุรี
00:04:22.75
6
8
1136
กิตติพงษ์  ขวัญชุม
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:04:22.80
7
12
1425
พัฒนะพงษ์  สัมมาปราบ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:04:27.34
8
7
1338
วัชรพล  เพ็งสอน
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:04:28.03
9
9
1170
เทวราช  ปานนิล
นครสวรรค์
นครสวรรค์
00:04:30.91
10
16
1345
กรวิทย์  ไหมแก้ว
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:04:31.26
11
1
1430
อนุรักษ์  หารภูมิ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:04:32.52
12
11
1077
เชาวรัตน์  วิวิจชัย
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
00:04:33.24
13
6
1089
ชัยณรงค์  วงค์ดำรงวิวัฒน์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:04:33.26
14
10
1023
เถลิงเกียรติ  ถวิลการ
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
00:04:37.79
15
14
1010
ภูริภัทร  โบราณมูล
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
-
DNS
-
 
 


 
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer