SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 17:10 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
8
2244
กิตติกา  สุหฤทดำรง
พัทลุง
พัทลุง
00:04:49.48
Gold
1
12
2047
ชนัญชิดา  ฤทธิพันธ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:04:52.40
Silver
2
6
2268
เบญจวรรณ  ฤทธิโชติ
ภูเก็ต
ภูเก็ต
00:05:00.75
Bronze
3
11
2147
ปลืมกมล  ปะตังถาโต
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:05:03.83
4
16
2100
สุรกาญจน์  วรรณะ
ชุมพร
ชุมพร
00:05:14.59
5
7
2027
ณัฐพร  ธรรมเที่ยง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
00:05:24.89
6
15
2241
อรปรียา  เถาหน้อย
พะเยา
พะเยา
00:05:26.41
7
13
2138
ขนิษฐา  เพ็งวัฒนะ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:05:32.58
8
1
2248
ณัฐธิดาภรณ์  ดาเจ๊ะ
พัทลุง
พัทลุง
00:05:37.37
9
3
2296
วิลาสินี  สมุทรน้อย
ระยอง
ระยอง
00:05:46.23
10
14
2179
สินีนาฎ  ศักดิ์แสง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:05:48.71
11
2
2370
ภัทราพร  สงเคราะห์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:05:49.61
12
4
2113
อรวรรณ  ไกรสิงห์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
-
DNF
-
5
2133
ณัฐมน  ถาน้อย
นครพนม
นครพนม
-
DNS
-
9
2021
ศิริวรรณ  กุญชรินทร์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
-
DNF
-
10
2087
วีรฉัตร  สุวรรณโชติ
ชลบุรี
ชลบุรี
-
DNF
-
 
 


 
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer