SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา กระโดดค้ำ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15:30 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
5
นครปฐม
1112
กสิณภพ  ชมชะนัด
นครปฐม
5.00
Gold
1
6
ราชบุรี
1262
ธีรภัทร  โพธิ์มี
ราชบุรี
4.40
Silver
2
2
นครปฐม
1116
เรวัต  จันทร์ดี
นครปฐม
3.90
Bronze
3
7
พระนครศรีอยุธยา
1431
นครินทร์  ชาติป่าสัก
พระนครศรีอยุธยา
3.70
4
3
สมุทรสงคราม
1320
พนัสบดี  ชุ่มแสง
สมุทรสงคราม
2.70
5
1
ชุมพร
1085
อนุวัฒน์  สารา
ชุมพร
0
6
8
ชุมพร
1084
พงษ์เพชร  เพชรนอก
ชุมพร
0
7
   


                    น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer