SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ขว้างค้อน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 10:40 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
1
อำนาจเจริญ
2414
จุไรรัตน์  บุตรรักษ์
อำนาจเจริญ
43.06
40.55
43.06
41.28
41.47
42.02
40.43
xx
xx
xx
xx
Gold
1
10
ฉะเชิงเทรา
2074
ชนมณี  แสงโชติ
ฉะเชิงเทรา
38.66
37.11
38.64
16.97
38.14
35.98
37.23
xx
xx
xx
xx
Silver
2
13
กรุงเทพมหานคร
2011
ปาริฉัตร  พรมจันทร์
กรุงเทพมหานคร
36.54
xx
34.40
32.20
36.54
33.83
33.66
xx
xx
xx
xx
Bronze
3
3
นครศรีธรรมราช
2159
กัญญารัตน์  อินทร์ณรงค์
นครศรีธรรมราช
33.96
33.40
33.96
xx
31.55
32.09
33.24
xx
xx
xx
xx
4
15
อุดรธานี
2423
อารียา  ทองงาม
อุดรธานี
31.91
29.62
28.47
31.91
30.42
xx
30.07
xx
xx
xx
xx
5
16
ลำพูน
2314
ชลธิชา  พิมล
ลำพูน
31.73
31.73
xx
31.47
xx
29.82
xx
xx
xx
xx
xx
6
4
ลำปาง
2305
จารุกร  ฉลาดคำ
ลำปาง
29.79
29.79
xx
27.93
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
7
9
ราชบุรี
2299
สุนิสา  ดำรงเชื้อ
ราชบุรี
29.22
xx
29.22
xx
29.10
xx
28.31
xx
xx
xx
xx
8
14
ลำพูน
2317
ฐิติมา  เงินดี
ลำพูน
27.63
xx
26.82
27.63
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
9
2
สุรินทร์
2399
นิตยา  แดงดา
สุรินทร์
25.88
xx
25.88
25.05
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
10
12
สุราษฎร์ธานี
2378
กษมาภรณ์  อารีการ
สุราษฎร์ธานี
24.01
xx
xx
24.01
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
11
11
สุพรรณบุรี
2358
กมลลักษณ์  สวงนศักดิ์
สุพรรณบุรี
23.25
22.32
23.25
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
12
7
อำนาจเจริญ
2417
วรรณภา  อ้วนออร์
อำนาจเจริญ
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
13
6
มหาสารคาม
2278
ปริชาติ  ทวยหมื่น
มหาสารคาม
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
14
5
ขอนแก่น
2054
ปาริชาติ  ลีลา
ขอนแก่น
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
15
8
ตาก
2126
ณัฎฐวิตรา  ใจต๊ะเสน
ตาก
0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
16
   


                    น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer