SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 08:40 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
8
ขอนแก่น
1044
จักรพรรดิ์  น้อยศรี
ขอนแก่น
18.10
17.17
xx
17.38
xx
18.10
xx
xx
xx
xx
xx
Gold
1
7
พิจิตร
1433
พัชรพล  ปิยะพันธ์
พิจิตร
16.02
xx
xx
14.18
14.90
15.66
16.02
xx
xx
xx
xx
Silver
2
2
นครศรีธรรมราช
1154
ศราวุธ  แก้วเชิด
นครศรีธรรมราช
15.52
12.97
15.52
14.89
15.05
14.47
14.64
xx
xx
xx
xx
Bronze
3
4
สุราษฎร์ธานี
1368
สหัสวรรษ  พวงทอง
สุราษฎร์ธานี
15.32
15.05
15.32
xx
14.61
14.27
xx
xx
xx
xx
xx
4
12
ชลบุรี
1063
บัณฑิต  สิงหทองกูล
ชลบุรี
14.63
13.58
xx
xx
xx
14.08
14.63
xx
xx
xx
xx
5
6
ขอนแก่น
1047
เมธวิน  บุตรสองคอน
ขอนแก่น
13.96
13.08
13.66
xx
13.69
13.96
13.76
xx
xx
xx
xx
6
10
แพร่
1435
ศุภกรณ์  ปิ่นแก้ว
แพร่
13.41
11.35
xx
13.27
12.40
13.41
13.20
xx
xx
xx
xx
7
1
พัทลุง
1233
เรนุวัฒน์  ทองงาม
พัทลุง
13.29
12.81
13.29
12.98
xx
xx
12.85
xx
xx
xx
xx
8
3
นครสวรรค์
1167
ชัยยศ  เอื้อยกระโทก
นครสวรรค์
12.70
11.74
12.70
12.65
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
9
14
นครสวรรค์
1175
ปณิธาน  นาสมฝัน
นครสวรรค์
12.68
12.68
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
10
13
ตรัง
1098
จิรภัทร  อินทะรังษี
ตรัง
12.27
11.99
xx
12.27
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
11
15
พิษณุโลก
1243
วันเฉลิม  มั่นนาค
พิษณุโลก
12.00
12.00
11.61
11.79
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
12
9
สุราษฎร์ธานี
1357
ธนวันต์  ตุ่มม่วง
สุราษฎร์ธานี
11.93
11.93
xx
11.81
11.93
xx
xx
xx
xx
xx
xx
13
11
ลำพูน
1283
ภากร  คำยา
ลำพูน
11.73
11.16
xx
11.73
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
14
5
กรุงเทพมหานคร
1001
กษิดิศ  กลิ่นรัตน์
กรุงเทพมหานคร
10.68
xx
xx
10.68
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
15
   


                    น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer