SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 08:00 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
2
2244
กิตติกา  สุหฤทดำรง
พัทลุง
พัทลุง
00:10:31.79
Gold
1
3
2268
เบญจวรรณ  ฤทธิโชติ
ภูเก็ต
ภูเก็ต
00:10:40.76
Silver
2
10
2100
สุรกาญจน์  วรรณะ
ชุมพร
ชุมพร
00:10:42.86
Bronze
3
1
2047
ชนัญชิดา  ฤทธิพันธ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:10:46.01
4
11
2272
ศุภลัคน์  ช่วยประดิษฐ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
00:11:18.73
5
4
2241
อรปรียา  เถาหน้อย
พะเยา
พะเยา
00:11:27.15
6
16
2419
กัลยา  อินทร์มาวงค์
อุดรธานี
อุดรธานี
00:11:46.14
7
9
2027
ณัฐพร  ธรรมเที่ยง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
00:11:58.95
8
5
2124
สุพร  วิลาสไผ่เงิน
ตาก
ตาก
00:11:59.31
9
8
2133
ณัฐมน  ถาน้อย
นครพนม
นครพนม
00:12:00.07
10
15
2324
ปาริฉัตต์  โพธิ์ศรี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
00:12:18.22
11
14
2023
อิสริยาพร  จาริ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:12:19.93
12
12
2182
สุวิมล  พราหมชูบัว
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:12:20.76
13
13
2078
นัฐธาวรินทร์  วันดี
ชลบุรี
ชลบุรี
00:12:20.78
14
7
2296
วิลาสินี  สมุทรน้อย
ระยอง
ระยอง
00:13:19.11
15
6
2342
พิกุล  ทองลือ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
00:14:27.07
16
 
 


 
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer