SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
กีฬา เพาะกาย 
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น.
สนาม
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
No.
นักกีฬา
อันดับ
หมายเหตุ
4
101
ชิดชนก  อภิชาติบวรวงศ์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
1
Gold
1
83
บุญฑริกา  วงษ์กัณหา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
Silver
3
100
นนฐภร  สุขมีศรี
ลำพูน
ลำพูน
3
Bronze
5
117
ฤทธิ์ฤทัย  ขำศิริรัตน์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
2
99
เก็จมณี  ทองดี
มหาสารคาม
มหาสารคาม
5
     
 
 
     
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer