SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
กีฬา เพาะกาย 
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น.
สนาม
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
No.
นักกีฬา
อันดับ
หมายเหตุ
1
2
ภาคย์ภูมิ  รัตนรุ่งโรจน์
น่าน
น่าน
1
Gold
3
4
อภิสิทธิ์  ศาสตราชัย
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
2
Silver
4
5
นราวุฒิ  ศรีสว่าง
จันทบุรี
จันทบุรี
3
Bronze
5
6
ดนุพร  เบ้าเงิน
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
4
2
3
เศรษฐา  ใผ่เรือง
นนทบุรี
นนทบุรี
5
     
 
 
     
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer