รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
8
ทิพรดา  รื่นสำราญ
สุรินทร์
สุรินทร์
8.32
Gold
1
7
ศีลศร  เสือปรางค์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
7.95
Silver
2
4
ดาวดี  พลดี
สุรินทร์
สุรินทร์
7.8
Bronze
3
9
ประภาวดี  ไชยมงคล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
7.78
4
10
ฐานิต  ทับทิมเทศ
ชลบุรี
ชลบุรี
7.69
5
11
จิดาภา  แย้มงามเหลือ
จันทบุรี
จันทบุรี
7.66
6
1
นันทิยา  คำมา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
7.64
7
2
กัญญาธิดา  เศรษฐดาธร
จันทบุรี
จันทบุรี
7.31
8
5
ฐณกาญจน์ศิริ  แสนหาญชัย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
6.95
9
6
พุทธรักษา  ไชยขันธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
6.76
10
3
วรดา  จันขันธ์
น่าน
น่าน
6.6
11
12
สุภามาศ  เณรจาที
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
บาดเจ็บ
12
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
DNS - Did not Start
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DNF -
ถอนตัว - ถอนตัว
ไม่ประกาศคะแนนเนื่องจากแข่งไม่ครบกระบวนท่า - ไม่ประกาศคะแนนเนื่องจากแข่งไม่ครบกระบวนท่า
บาดเจ็บ -