รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
2
ณภัทร  มารัตน์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
7.64
Gold
1
5
อนุภัทร  ภาดี
ชลบุรี
ชลบุรี
7.56
Silver
2
4
อนุวัฒน์  บรรจงศิลป์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
7.51
Bronze
3
3
ไพชยนต์  สุขเอื้อ
จันทบุรี
จันทบุรี
7.06
4
1
ผเดิมพงษ์  สายวิเศษ
สุรินทร์
สุรินทร์
บาดเจ็บ
5
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
DNS - Did not Start
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DNF -
ถอนตัว - ถอนตัว
ไม่ประกาศคะแนนเนื่องจากแข่งไม่ครบกระบวนท่า - ไม่ประกาศคะแนนเนื่องจากแข่งไม่ครบกระบวนท่า
บาดเจ็บ -