รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
6
ชัชชญา  แสวงมงคล
นนทบุรี
นนทบุรี
8.16
Gold
1
8
ภัทรภร  ภาดี
ชลบุรี
ชลบุรี
8.12
Silver
2
5
ประทุมทอง  ทองอ้ม
สุรินทร์
สุรินทร์
8.08
Bronze
3
2
ณัฐพิชญ์สินี  พุทธิวโรดม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
7.71
4
7
พิมพ์มาดา  สิริภาพโสภณ
สุรินทร์
สุรินทร์
7.5
5
1
ฐณิชา  แสนหาญชัย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
7.11
6
10
กชพร  บุริจันทร์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
6.9
7
9
ปรติยาพร  ศรีกิ้ม
ชุมพร
ชุมพร
6.48
8
3
นิธิวดี  ศรีกิ้ม
ชุมพร
ชุมพร
6.1
9
4
ประภาวดี  ไชยมงคล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
บาดเจ็บ
10
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
DNS - Did not Start
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DNF -
ถอนตัว - ถอนตัว
ไม่ประกาศคะแนนเนื่องจากแข่งไม่ครบกระบวนท่า - ไม่ประกาศคะแนนเนื่องจากแข่งไม่ครบกระบวนท่า
บาดเจ็บ -