รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
10
เบญญาภา  สุตันตวงษ์
ชลบุรี
ชลบุรี
8.03
Gold
1
6
นภาลัย  แซ่ย่าง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
8
Silver
2
1
ศิริพร  รัตนไทย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
7.91
Bronze
3
3
ชวิศา  สีชื่น
สุรินทร์
สุรินทร์
7.8
4
5
ปานไพลิน  นามขันธ์
สุรินทร์
สุรินทร์
7.8
5
2
ปภาวรินทร์  พรมพินิจ
ชลบุรี
ชลบุรี
7.58
6
8
จิดาภา  แย้มงามเหลือ
จันทบุรี
จันทบุรี
7.41
7
9
พรบุญ  ถีงแสง
ยโสธร
ยโสธร
7.09
8
4
นิภาพรรณ  การไสย
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
บาดเจ็บ
9
7
ณัฐรดี  แสงครุฑ
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
บาดเจ็บ
10
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
DNS - Did not Start
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DNF -
ถอนตัว - ถอนตัว
ไม่ประกาศคะแนนเนื่องจากแข่งไม่ครบกระบวนท่า - ไม่ประกาศคะแนนเนื่องจากแข่งไม่ครบกระบวนท่า
บาดเจ็บ -