รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 12:00 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
2
3
วสัน  ศรีสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
ศรัณย์  วงค์เจริญ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
ชัชวาลย์  ศรีสอาด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
พันกร  พันธ์คำ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
วุฒินันท์  คำเสนาะ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
570
1
1
6
นันทวัน  มั่นคง
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
2
ทัพพล  อุปพันธ์พงศ์กุล
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
4
ภาคภูมิ  รักสงบ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
1
นันทิพัฒน์  คีรีรัตนชัย
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
3
สมพล  รักชาติ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
5
สมบัติ  วิศาลเจริญ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
480
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย