รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 11
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 11:20 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
2
4
สุริยา  วรรณประภา
นครพนม
นครพนม
1
จีระวัฒน์  บุตรดา
นครพนม
นครพนม
2
มงคล  พ่อธานี
นครพนม
นครพนม
6
จักรพงศ์  แสนพรหม
นครพนม
นครพนม
3
ธีรภัทร์  สุมินทร์
นครพนม
นครพนม
5
วุฒิภัทร  บุตรดี
นครพนม
นครพนม
620
1
1
5
พัชรพล  เพ็ชรัตน์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
6
กฤษฎา  มาเพ็ง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
ภาณุวิชญ์  พนมไตรทิพย์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
1
บารเมษฐ์  เดชพรหม
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
3
ธีรพงค์  ฉิมชูทอง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4
คณาธิป  ส่งประเสริฐ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
310
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย