รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล) สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 10:40 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
2
ปิยมาศ  พลวี
นครสวรรค์
นครสวรรค์
4
ปลายฝน  ลาดก่าน
นครสวรรค์
นครสวรรค์
5
กฤษฎาภรณ์  บัวบานค่ำ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
6
วิยะดา  ผิวหนองอ่าง
นครสวรรค์
นครสวรรค์
3
นาตยา  ทำหนองพอก
นครสวรรค์
นครสวรรค์
1
สุภัสร  โพสิม
นครสวรรค์
นครสวรรค์
450
1
2
3
ปวรวรรณ  ชิตน้อย
พัทลุง
พัทลุง
5
อนงค์ลักษณ์  อินทร์นุ้ย
พัทลุง
พัทลุง
2
วาสนา  ชูฉางหวาง
พัทลุง
พัทลุง
6
วีนัส  บุญราม
พัทลุง
พัทลุง
4
พรรพษา  คำพรรณ์
พัทลุง
พัทลุง
1
ญาณิศา  สมเพชร
พัทลุง
พัทลุง
290
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย