รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย สายไม่ระบุ รอบ สะสมคะแนน ฮีท.None
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08:00 น.
สนาม สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
6
นภพล  พัฒนรัฐ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
1
10
สราวุธ  พัฒนรัฐ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
DNS
2
9
ยศกร  ขันทอง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
0
DNS
3
7
ศิวกร  ศรนุวัตร์
กระบี่
กระบี่
120
4
8
ภูมิศิษฐ์  ธนสกุลกรแสง
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
120
5
5
นิทัศน์  ยังจุ้ย
บึงกาฬ
บึงกาฬ
120
6
2
สุทิวัส  ใจขาน
หนองคาย
หนองคาย
140
7
4
ไทชาติ  หาญณรงค์
กระบี่
กระบี่
160
8
3
พิพัฒน์พงษ์  สุดรูป
นนทบุรี
นนทบุรี
200
9
1
ปฐวี  กิตติเดชาชัย
นนทบุรี
นนทบุรี
240
10
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DNF - Did Not Finish
DNS - Did Not Start
อุปกรณ์ชำรุด - อุปกรณ์ชำรุด
ติดราชการไปแข่งขันต่างประเทศ - ติดราชการไปแข่งขันต่างประเทศ