รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ
วันที่ เวลา 11:00 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครปฐม
นครปฐม
VS
มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
2
 
1
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
นครปฐม นครปฐม
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาสารคามมหาสารคาม
0
15
18
0
33
-
ทีม ข
นครปฐม นครปฐม
0
19
10
0
29
-
จบการแข่งขัน
มหาสารคามมหาสารคาม
2
21
21
0
42
-
ทีม ค
นครปฐม นครปฐม
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาสารคามมหาสารคาม
0
15
19
0
34
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
นครปฐม นครปฐม
คะแนน
2:1
ทีมแพ้
มหาสารคามมหาสารคาม
แต้มรวม
113:109
รายชื่อนักกีฬา
นครปฐม มหาสารคาม
12
 ธนากรณ์  จิตรา
ทีม ก  
7
 ธนพัฒน์  อนิวัฒน์
ทีม ก  
5
 พัชรพล  นึกชอบ
ทีม ก  
10
 ชัยชนะดล  สมบูรณืพันธ์
ทีม ข  
4
 จักรกฤษ  สุวรรณพัฒน์
ทีม ข  
1
 สุทธิพงษ์  ครองยุติ
ทีม ข  
3
 อรรถพล  จันดี
ทีม ค  
11
 พรพัฒน์  ชัยศรี
ทีม ค  
6
 วสันต์  ติตะปัน
ทีม ค  
2
 อภิรักษ์  โสภา
ทีม ก  
12
 ทัพชัย  ปานนิล
ทีม ก  
7
 ธนพล  เตชะผล
ทีม ก  
6
 อานนท์  สิงหาราม
ทีม ข  
9
 ภูวนาช  สาดแล่น
ทีม ข  
11
 พุฒินาท  คำเภา
ทีม ข  
5
 ธนาวุธ  เสนีราช
ทีม ค  
8
 กิตติพศ  บัวงาม
ทีม ค  
10
 กฤษฎา  ลาสองชิ้น
ทีม ค