รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครสวรรค์
นครสวรรค์
VS
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
 
2
 
0
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
นครสวรรค์นครสวรรค์
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
19
16
0
35
-
ทีม ข
นครสวรรค์นครสวรรค์
2
21
14
21
56
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
1
15
21
14
50
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
นครสวรรค์นครสวรรค์
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
แต้มรวม
98:85
รายชื่อนักกีฬา
นครสวรรค์ สุพรรณบุรี
8
 ณิชกานต์  แสงรุ่ง
ทีม ก  
7
 กิ่งกาญณ์  บาลโสง
ทีม ก  
9
 อลิชา  พลเขตร์
ทีม ก  
2
 พัชราวดี  จันทะคุณ
ทีม ข  
4
 โสระญา  กุลแก้ว
ทีม ข  
1
 เวณิการ์  คำสาวงศ
ทีม ข  
12
 วิภาดา  วรรณศรี
ทีม ค  
15
 อภิชญา  เหมือนเชตุ
ทีม ค  
6
 นพจิรา  ปัญญาจักร์
ทีม ค  
10
 อุมาพร  อ่อนคำ
ทีม ก  
5
 นันทิตา  ชิยางคะบุตร
ทีม ก  
2
 อาภัสรา  ทรัพย์สุวรรณ์
ทีม ก  
14
 อริสา  เทพนวล
ทีม ข  
3
 ณัฎฐริณี  ปรีชานนท์
ทีม ข  
8
 สุพรรษา  อุดมผล
ทีม ข  
4
 พนิดา  นักบุญ
ทีม ค  
1
 ชรินดา  ธารเจือ
ทีม ค