รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย S รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 11:00 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาสารคาม
มหาสารคาม
VS
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
 
2
 
0
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาสารคามมหาสารคาม
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
12
16
0
28
-
ทีม ข
มหาสารคามมหาสารคาม
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
16
12
0
28
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาสารคามมหาสารคาม
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
แต้มรวม
84:56
รายชื่อนักกีฬา
มหาสารคาม สุพรรณบุรี
8
 กิตติพศ  บัวงาม
ทีม ก  
1
 ภูตะวัน  โสภา
ทีม ก  
10
 กฤษฎา  ลาสองชิ้น
ทีม ก  
3
 ชวลิต  พลบุญ
ทีม ข  
2
 อภิรักษ์  โสภา
ทีม ข  
7
 ธนพล  เตชะผล
ทีม ข  
4
 ทศพร  ดวงอุปมา
ทีม ค  
11
 พุฒินาท  คำเภา
ทีม ค  
5
 ธนาวุธ  เสนีราช
ทีม ค  
9
 ธีรเทพ  ญาณศิริ
ทีม ก  
7
 สุวัฒน์ชัย  ธิบดี
ทีม ก  
3
 สิบทิศ  ทาสันเทียะ
ทีม ข  
2
 ประกฤษฏิ์  ทองประมูล
ทีม ข  
6
 มานพ  เสน่ห์ชอบ
ทีม ข  
1
 อดิศร  พงษ์พัฒน์
ทีม ค  
4
 ฟ้าลิขิต  ทรัพย์มั่นคง
ทีม ค  
10
 เกษมสันต์  เกษมสินธุ์
ทีม ค