รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง สาย สาย Q รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
VS
นครสวรรค์
นครสวรรค์
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
1
14
21
19
54
-
จบการแข่งขัน
นครสวรรค์นครสวรรค์
2
21
14
21
56
-
ทีม ข
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
20
7
0
27
-
จบการแข่งขัน
นครสวรรค์นครสวรรค์
1
22
21
0
43
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
นครสวรรค์นครสวรรค์
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
แต้มรวม
99:81
รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์
1
 อนุสรา  แก้วพรม
ทีม ก  
12
 จุไรรัตน์  เชยจุ้ย
ทีม ก  
4
 สุนิดา  ม่วงใหญ่
ทีม ก  
3
 ชมพูนุช  แก้วสนิท
ทีม ข  
5
 พิมพิรา  ชาดา
ทีม ข  
11
 องศา  เอี่ยมอยู่
ทีม ค  
6
 อรุณวรรณ  ทองดี
ทีม ค  
7
 ศรัญญา  เหล่ามะโฮง
ทีม ค  
1
 เวณิการ์  คำสาวงศ
ทีม ก  
4
 โสระญา  กุลแก้ว
ทีม ก  
2
 พัชราวดี  จันทะคุณ
ทีม ก  
12
 วิภาดา  วรรณศรี
ทีม ข  
6
 นพจิรา  ปัญญาจักร์
ทีม ข  
15
 อภิชญา  เหมือนเชตุ
ทีม ข  
7
 กิ่งกาญณ์  บาลโสง
ทีม ค  
8
 ณิชกานต์  แสงรุ่ง
ทีม ค  
9
 อลิชา  พลเขตร์
ทีม ค