รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 13:00 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
VS
ลำปาง
ลำปาง
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
0
13
18
0
31
-
จบการแข่งขัน
ลำปางลำปาง
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
1
21
15
15
51
-
จบการแข่งขัน
ลำปางลำปาง
2
11
21
21
53
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
ลำปางลำปาง
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
แต้มรวม
95:82
รายชื่อนักกีฬา
นครศรีธรรมราช ลำปาง
3
 จุฑาวัฒน์  ขวัญชู
ทีม ก  
6
 ซัลมาน  แดงโฉมงาม
ทีม ก  
7
 นันทวัฒน์  ปิ่นทอง
ทีม ก  
1
 เกียรติศักดิ์  ผลศัพย์
ทีม ข  
10
 สรายุทธ  สุขเสน
ทีม ข  
9
 ชัยณรงค์  คงตุก
ทีม ข  
8
 ชุมพล  อนุวงศ์
ทีม ค  
4
 ภานุพงศ์  คงทอง
ทีม ค  
2
 ณัฐชภาส  บำรุงศรี
ทีม ค  
2
 ณัฐพล  จำรัสแนว
ทีม ก  
14
 รณรงค์  แสนพรมมา
ทีม ก  
7
 วันชนะ  ดาวัน
ทีม ก  
18
 คฑาวุธ  บุญเย็น
ทีม ข  
10
 กิตติทัต  เรือนคำงาม
ทีม ข  
11
 จักรกฤษณ์  จินาเขียว
ทีม ค  
3
 สุวิจักรณ์  คิดงาม
ทีม ค  
13
 เกียรติศักดิ์  สร้อยโสน
ทีม ค