รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง สาย สาย C รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 11:00 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครพนม
นครพนม
VS
ลำปาง
ลำปาง
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
นครพนมนครพนม
0
18
17
0
35
-
จบการแข่งขัน
ลำปางลำปาง
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
นครพนมนครพนม
1
15
21
15
51
-
จบการแข่งขัน
ลำปางลำปาง
2
21
8
21
50
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
ลำปางลำปาง
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
นครพนมนครพนม
แต้มรวม
92:86
รายชื่อนักกีฬา
นครพนม ลำปาง
2
 อารีญา  นาวาสิทธิ์
ทีม ก  
1
 วนิดา  อินธิราช
ทีม ก  
3
 นลินนิภา  สอนทะเสน
ทีม ก  
6
 สุดารัตน์  วงค์แก้ว
ทีม ข  
7
 ชนิดา  แสนนอก
ทีม ข  
8
 ชลธิชา  นามคำมูล
ทีม ข  
10
 ณิศรา  ปิดตาละภา
ทีม ค  
11
 วิไลวรรณ  โคตรพรม
ทีม ค  
4
 รินรดา  ขวานทอง
ทีม ค  
22
 อริสรา  อ้ายสืบสาย
ทีม ก  
16
 ฐนิดา  มะโนนัย
ทีม ก  
20
 นันทนัช  ต่อสนิท
ทีม ก  
14
 จิราภา  ปัญญาวงค์
ทีม ข  
28
 สมัญญา  กองจันทร์
ทีม ข  
4
 สาวิตรี  ไชยยา
ทีม ข  
15
 พัชราภรณ์  ทูลแก้ว
ทีม ค  
19
 พันพสา  คำมา
ทีม ค  
23
 ชนิตรา  สถาน
ทีม ค